Woda termalna

WODA TERMALNA wykorzystywana w kąpielisku wydobywana jest od 1997 roku otworem wiertniczym Mszczonów IG-1 z głębokości 1602,5m z utworów piaskowcowych kredy dolnej.

Temperatura wody termalnej mierzona na powierzchni wynosi +42°C.

Całkowita mineralizacja wody termalnej wynosi 459,79 mg/l z przewagą wodorowęglanów wapnia i magnezu. Jest to unikalna na Mazowszu mineralizowana woda pitna wydobywana z tak dużej głębokości.

 

             Składniki wody termalnej:        

Kationy:                                

Aniony: 

- wapniowy 60,12 mg/l     

- wodorowęglanowy 320,95 mg/l

- magnezowy 13,37 mg/l     

- siarczanowy 6,78 mg/l

- sodowy 29,00 mg/l      

- chlorkowy 9,39 mg/l

- potasowy 8,00 mg/l       

- fluorkowy 0,19 mg/l

PH wody wynosi 7,6


 

Wody wykorzystywane w kąpielisku, to wolne od zanieczyszczeń wody termalne, aby zachowały swoje naturalne właściwości nie są filtrowane ani wzbogacane. Charakteryzują się one podwyższoną zawartością związków żelaza, co powoduje wzrost ich barwy (brązowo- zielonkawa) i mętności.
Ze względów praktycznych niewskazane jest używanie białych lub bardzo jasnych strojów kąpielowych.

WŁAŚCIWOŚCI WÓD GEOTERMALNYCH

Zdrowotne właściwości wód geotermalnych znane są nie od dziś. Woda geotermalna  działa na nasz organizm w trojaki sposób: poprzez temperaturę, związki mineralne i obciążenie jakie zapewnia środowisko wodne.

Ćwiczenia wykonywane w wodzie w skutek siły jej wyporu są łatwiejsze, a ciepło wydzielane przez wodę powoduje, że minerały w niej zawarte lepiej wnikają w skórę. Ciepło wód geotermalnych wywołuje przekrwienie i normalizuje tkanki, krążenie ulega poprawie, zmniejsza się bolesność mięśni i stawów.

Kąpiele w basenach z wodą geotermalną w zasadzie polecane są wszystkim bez względu na wiek czy dolegliwości. Szczególnie jednak zalecane są osobom w leczeniu rehabilitacyjnym i ortopedycznym. Działają korzystnie na schorzenia reumatoidalne oraz neurologiczne. Polecane są dzieciom z porażeniem mózgowym, u których występuje ograniczenie ruchomości stawów prowadzące do przykurczów.

Wody termalne gwarantują nie tylko relaks, ale pozwalają ukoić układ nerwowy, poprawiają samopoczucie i wywołują stan odprężenia.
 

"Zważywszy na wysoką temperaturę wody czerpanej z ujęcia najbardziej celowe jest wykorzystywanie jej do kąpieli w basenach rekreacyjnych różnego typu." - cytat z oceny balneologicznej wykonanej przez Państwowy Zakład Higieny.