Termy – sezon: październik – kwiecień

 

CENNIK – BASEN – POZA SEZONEM ważny od 1 października do 30 kwietnia
 
Nazwa biletu Dni robocze Sobota/niedziela/święta
Normalny (1h) 10 zł 14 zł
Normalny (2h) 15 zł 22 zł
Normalny (3h) 25 zł 32 zł
Dopłata do biletu normalnego za przedłużenie pobytu: 1 osoba / 1 minuta 0,15 zł 0,20 zł
Ulgowy (1h)1 7 zł 9 zł
Ulgowy (2h)1 11 zł 14 zł
Ulgowy (3h)1 17 zł 21 zł
Dopłata do biletu ulgowego1 za przedłużenie pobytu: 1 osoba / 1 minuta 0,10 zł 0,15 zł
Indywidualny2 (1h) – dzieci do 10 roku życia (dotyczy mieszkańców gminy) Gratis Gratis
Indywidualny – dzieci do 3-go roku życia Gratis Gratis
Opiekun grupy co najmniej 15-osobowej Gratis Gratis

Wewnętrzna sauna męska: 2 zł/2h3

Wewnętrzna sauna damska: 2 zł/2h3

Zewnętrzna grota solna / sauna: 2 zł/2h3


Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie paska z czytnikiem kodującym należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł.


OBJAŚNIENIA DO CENNIKÓW

1 - młodzież ucząca się do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekun za okazaniem ważnej legitymacji
2 - pod opieką osoby dorosłej, za okazaniem dowodu osobistego osoby dorosłej, ważnej legitymacji szkolnej dzieci od 7 do 10 lat

3 - opłata naliczana jest dla każdego pomieszczenia oddzielnieULGI NIE KUMULUJĄ SIĘ!