Termy – sezon: maj – wrzesień
CENNIK – BASEN – SEZON ważny od 1 maja do 30 września
 
Nazwa biletu Dni robocze Sobota/niedziela/święta
 
Normalny (1h) 15 zł 17 zł
Normalny (2h) 25 zł 28 zł
Normalny (3h) 35 zł 40 zł
Normalny (6h) 65 zł 75 zł
Dopłata do biletu normalnego za przedłużenie pobytu: 1 osoba / 1 minuta 0,25 zł 0,30 zł
Ulgowy (1h)1 10 zł 12 zł
Ulgowy (2h)1 15 zł 19 zł
Ulgowy (3h)1 25 zł 28 zł
Ulgowy (6h)1 45 zł 50 zł
Dopłata do biletu ulgowego1 za przedłużenie pobytu: 1 osoba / 1 minuta 0,15 zł 0,20 zł
Indywidualny2 (1h) – dzieci do 10 roku życia (dotyczy mieszkańców gminy) Gratis Gratis
Indywidualny – dzieci do 3-go roku życia Gratis Gratis
Opiekun grupy co najmniej 15-osobowej Gratis Gratis

Wewnętrzna sauna męska: 2 zł/2h3

Wewnętrzna sauna damska: 2 zł/2h3

Zewnętrzna grota solna / sauna: 2 zł/2h3


Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie paska z czytnikiem kodującym należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł.


OBJAŚNIENIA DO CENNIKÓW

1 - młodzież ucząca się do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekun za okazaniem ważnej legitymacji
2 - pod opieką osoby dorosłej, za okazaniem dowodu osobistego osoby dorosłej, ważnej legitymacji szkolnej dzieci od 7 do 10 lat

3 - opłata naliczana jest dla każdego pomieszczenia oddzielnie

ULGI NIE KUMULUJĄ SIĘ!