Termy dla Mieszkańców Gminy Mszczonów

PROMOCJE CAŁOROCZNE:

upust 50% na niepromocyjne bilety wstępu na basen, lodowisko i halę sportową z Kartą rodziny 3+

 

PROMOCJE SEZONOWE:

 MAJ - WRZESIEŃ

"bilet mieszkaniec" od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 - 22:00

bilet normalny* 8 zł/h

bilet ulgowy** 6 zł/h

 

LIPIEC - SIERPIEŃ

dla dzieci i młodzieży "bilet lato w mieście"** od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 13:00 w cenie 2 zł/h

 

PAŹDZIERNIK - MARZEC

bilet dla emeryta, rencisty oraz rolnika*** w dni robocze w cenie 5 zł/h 

w dni robocze w godz. 8:30 - 16:00 oraz 20:00-22:00 bilet normalny w cenie 7 zł/h i bilet ulgowy w cenie 5 zł/h

 

FERIE ZIMOWE (LODOWISKO)

bilet dla dzieci i młodzieży** od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00 w cenie 1 zł/h

 

PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI!!!

 * Wstęp na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

** Wstęp na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Z biletu ulgowego mogą korzystać: dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekun za okazaniem ważnej legitymacji.

*** za okazaniem ważnej legitymacji, odcinka wpłaty KRUS lub nakazu podatkowego.