Stan jakości wody

KOMUNIKAT

w sprawie jakości wody na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie

z dnia 27.10.2017

 

Na podstawie aktualnych wyników badań informujemy,
iż woda w basenie: termalnym oraz w jacuzzi
spełnia wymagania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. z wyjątkiem przekroczonego poziomu Chloroformu w niecce basenu termalnego.
 

W przypadku stwierdzenia istotnych zmian jakości wody basenowej
zostanie opublikowany nowy komunikat.

 

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY - pobierz cz. 1, pobierz cz. 2