Stan jakości wody

KOMUNIKAT

w sprawie jakości wody na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie

z dnia 06.09.2017r.

 

Na podstawie najnowszych wyników badań informujemy, iż obecnie woda w basenach:
termalnym, rekreacyjnym i dziecięcym oraz w jacuzzi
spełnia wszystkie  wymagania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
 

W przypadku stwierdzenia istotnych zmian jakości wody basenowej
zostanie opublikowany nowy komunikat.