Regulamin zjeżdżalni
 1. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników z wyjątkiem tych, którzy nie odbyli ćwiczeń oswajających się z wodą.
 2. Zabrania się zjeżdżania z ostrymi przedmiotami, zegarkami, w okularach, itp.
 3. Na schodach zjeżdżalni obowiązuje „kolejka”.
 4. Zabrania się biegania po schodach.
 5. Zejście schodami jest dozwolone jedynie przy barierce.
 6. Zjazd można rozpocząć tylko po zapaleniu się zielonego światła.
 7. Przy starcie należy przytrzymać się poręczy startowej. Na całej długości zjeżdżalni należy zachować ostrożność.
 8. Należy zachować bezpieczną odległość czasową pomiędzy zjeżdżającymi – co najmniej 10 sekund.
 9. Zabrania się zmuszania użytkowników do wykonania ślizgów.
 10. Ślizg należy wykonać w pozycji leżącej lub półleżącej.
 11. Zabrania się ślizgów w pozycjach: „głową w dół”, „na stojąco”, „na brzuchu”,  „na stopach”, „na kolanach”
 12. Podczas zjazdów zabrania się: zjazdów grupami, zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni,  wchodzenia do zjeżdżalni „pod prąd”.
 13. Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni i opuścić basen hamujący.
 14. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika i pracowników Kompleksu.
 15. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.


UWAGA!
ZJAZD NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ