Regulamin lodowiska

1. Lodowisko jest zarządzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Mszczonowie.
2. Lodowisko jest czynne dla grup szkolnych z gminy Mszczonów od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00.
3. Lodowisko jest czynne dla klientów indywidualnych: od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 21:00, w soboty, niedziele oraz dni wolne od zajęć szkolnych w godz. 9:00 – 21:00.
4. W godz. 13:00 - 14:00 lodowisko jest wyłączone w celu konserwacji płyty lodowiska. Podczas przerw na konserwację płyty wszystkie osoby muszą opuścić taflę lodu.
5. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez OSiR Mszczonów. W przypadku wynajmu lub organizowania imprez OSiR zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z  lodowiska.
6. Dodatkowo doliczane  jest 10 minut bezpłatnego czasu technicznego dla klienta.
7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 60 osób.
8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
9. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko w kasku oraz  pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach.
10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku.
11. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się: stanowić zagrożenia dla uczestników  korzystających z lodowiska; siadania na bandach okalających lodowisko; rzucania śniegiem; jazdy z dziećmi na rękach; wnoszenia i spożywania art. spożywczych  na tafli lodowiska; niszczenia sprzętu i urządzeń; stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla   użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd; urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw.
12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz  wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia tytoniu.
13. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
14. Na terenie lodowiska funkcjonuje szatnia. Za rzeczy pozostawione w szatni lodowiska administrator obiektu  nie ponosi odpowiedzialności.
15. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych gumową wykładziną.
16. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
17. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
18. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawnianiem łyżwiarstwa.
19. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie kasku obowiązuje uiszczenie opłaty w wysokości 30,- PLN.
20. Za zniszczenie,  uszkodzenie lub zagubienie łyżew obowiązuje uiszczenie opłaty w wysokości 70,-PLN.
21. Za zniszczenie,  uszkodzenie lub zagubienie paska z czytnikiem kodującym obowiązuje uiszczenie opłaty w wysokości 100,-PLN
22. Łyżwy oraz kask wypożyczamy za kaucją zwrotną w wysokości łyżwy: 70,- PLN, kask: 30,-PLN.

23. Osoby niestosujące się do postanowień  niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.