Regulamin i zasady korzystania z saun

I. REGULAMIN

 

1. Przed wejściem do sauny należy umyć całe ciało pod prysznicem a następnie wytrzeć je do sucha.

2. W saunie suchej należy używać własnego ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami sauny.

3. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

4. Z saun mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.

5. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby:

  • chore na serce, nadciśnienie, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych,
  • ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką,
  • chore na tarczycę,
  • w ciąży,
  • chore na padaczkę (epilepsję),
  • małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji,
  • osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego.

6. W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić kabinę lub nacisnąć przycisk alarmowy, dzięki któremu ratownicy WOPR udzielą pomocy.

7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i włącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

 

II. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

 

1. Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.

2. Można to robić w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach.

3. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej.

4. Jeden cykl trwa max. do 25 minut tzn. 8-12 min. pobyt w gorącym pomieszczeniu sauny, a następnie 8-12 min. ochładzanie ciała.

5. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy.

6. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.

7. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.

8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg.

 

UWAGA: KORZYSTANIE Z SAUN NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!