Regulamin korzystania z groty solnej

1. Każda osoba przebywająca w grocie solnej, zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Groty Solnej oraz wykonywania poleceń personelu.
2. Ze względów zdrowotnych czas trwania seansu to maksymalnie 45 minut.
3. Z groty solnej należy korzystać w czystym i suchym obuwiu lub białych skarpetkach oraz suchym stroju. Ze względów higienicznych wymagane jest posiadanie suchego ręcznika.
4. Jednocześnie z groty może korzystać maksymalnie 6 osób dorosłych oraz maksymalnie 4 dzieci.
5. Dzieci do 10 roku życia przebywają w grocie solnej pod opieką dorosłych. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz za szkody przez nie wyrządzone.
6. W grocie solnej obowiązuje całkowity zakaz:

 • Spożywania pokarmów i napojów.
 • Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających.
 • Palenia tytoniu z e-papierosem włącznie.
 • Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.

7. Na terenie groty solnej nie mogą przebywać osoby w stanie nietrzeźwym.
8. Dotykanie ścian groty, elementów wystroju wnętrza, w tym oświetlenia oraz wynoszenie soli jest zabronione.
9. Zabrania się ingerencji w HALOGENRATOR, który emituje mikrocząsteczki soli naturalnej.
10. Nie zaleca się używania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do groty solnej.
11. Zabrania się biegania i hałasowania oraz korzystania z telefonów.
12. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedlekarskiej należy zgłosić się do ratownika WOPR.
13. Osoby z niżej wymienionymi dolegliwościami powinny zasięgnąć opinii lekarza przed wejściem do groty:

 • nadczynność tarczycy,
 • ostre stany chorób układu oddechowego,
 • zatrucia,
 • niewydolność serca,
 • kobiety w ciąży,
 • klaustrofobia,
 • zaawansowane choroby nowotworowe,
 • ostry stan gruźlicy,
 • inne stany ostrych zapaleń.

 

GROTA SOLNA JEST MIEJSCEM WYCISZENIA I RELAKSU I Z TEGO POWODU PROSIMY O ZACHOWANIE CISZY I SPOKOJU.