Lodowisko
Nazwa biletu Cena
Bilet indywidualny (50 min) - dorośli 6 zł (0,12 zł/min)
Bilet indywidualny (50 min)1 - powyżej 65 roku życia 4 zł (0,08 zł/min)
Bilet indywidualny (50 min)2 - dzieci i młodzież Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Ponadgimnazjalnych, Studenci 4 zł (0,08 zł/min)
Wypożyczenie łyżew 5 zł
Wypożyczenie kasku (dzieci do 10-go roku życia gratis) 1 zł
Opiekun grupy conajmniej 15-osobowej wejście bezpłatne Gratis
Wynajem całego lodowiska 100 zł1- za okazaniem dowodu osobistego
2- za okazaniem ważnej legitymacji

Dodatkowo doliczane  jest 10 minut bezpłatnego czasu technicznego dla klienta.
 
Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie kasku obowiązuje uiszczenie opłaty w wysokości 30,00 zł.
Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie łyżew obowiązuje uiszczenie opłaty w wysokości 70,00 zł.
Za zgubienie lub uszkodzenie paska z czytnikiem kodującym obowiązuje uiszczenie opłaty w wysokości 100,00 zł.

Łyżwy oraz kask wypożyczamy na podstawie kaucji zwrotnej: łyżwy 70,00 zł, kask 30 zł.
 
ULGI NIE KUMULUJĄ SIĘ!