Karnety
DOSTĘPNE KARNETY:
Nazwa biletu Środki na karnecie Cena karnetu
Karnet miesięczny (30-dniowy) 100 zł 80 zł
Karnet miesięczny (30-dniowy) 150 zł 120 zł
Karnet kwartalny (90-dniowy) 200 zł 160 zł
Karnet kwartalny (90-dniowy) 300 zł 240 zł
Karnet roczny (365-dniowy) 400 zł 320 zł

           OPŁATA MANIPULACYJNA za przedłużenie ważności karty o 30 dni od ostatniego dnia ważności karnetu: 10 zł

  • przedłużenie ważności karty możliwe jest wyłącznie w okresie jej ważności;
  • wniesienie opłaty manipulacyjnej nie powoduje zwiększenia wartości zgromadzonych środków na karnecie.

 
UWAGI DODATKOWE DO KARNETÓW:

  • z abonamentu może korzystać od 1 do 5 osób,
  • odpisy z konta będą proporcjonalne do czasu pobytu osób na basenie lub lodowisku,
  • jeśli po rozliczeniu czasu pobytu na obiekcie wystąpi brak środków na koncie abonamentu, dopłatę należy uiścić gotówką,
  • osoba kupująca karnet po raz pierwszy uiszcza bezzwrotną opłatę w wysokości 15 zł,
  • w każdym przypadku, gdy abonament jest ponawiany w okresie jego ważności, środki będące na jego koncie są dopisywane do ponowionego abonamentu,
  • w przypadku, gdy abonament jest ponawiany, termin jego ważności liczy się od daty ostatniego doładowania,
  • po upływie 30 dni od daty końca ważności karnetu niewykorzystane środki na koncie abonamentu przepadają na korzyść Kompleksu Basenów Termalnych.
w przypadku, gdy abonament jest ponawiany - termin jego ważności liczy się od daty ostatniego doładowania,