Grupy zorganizowane – lodowisko

Jak dokonać rezerwacji?

OFERTA DLA GRUP ZORAGNIZOWANYCH (szkoły, kluby, biura podróży, jednostki samorządowe)

Aby dokonać rezerwacji pobytu w na lodowisku  należy:

  • wypełnić formularz rezerwacji (on-line lub PDF)
  • w przypadku korzystania z formularza pdf należy odesłać wypełniony formularz faxem pod numer (0-46) 857 87 81 lub e-mail: termy@termy-mszczonow.eu
  • po przyjęciu przez nas zgłoszenia, otrzymujecie Państwo potwierdzenie rezerwacji w formie pisemnej: faxem bądź e-mail - dlatego bardzo istotne jest podanie w formularzu kontaktowego numeru telefonu, adresu e-mail.
  • W dniu rezerwacji prosimy o zgłoszenie się do Kasy Kompleksu - w przypadku rezerwacji pobytu na basenie, lodowisku lub do Punktu Informacji Turystycznej w przypadku rezerwacji rowerów i kijków nordic walking.


Możliwość dokonania rezerwacji dotyczy wyłącznie grup zorganizowanych - przedsiębiorstw, instytucji, stowarzyszeń itp. Pod pojęciem grupy zorganizowanej rozumie się zespół osób - min. 15. Rezerwacje pobytu na lodowisku mogą być dokonywane tylko na pełne godziny, tj. 1 godz., 2 godz. itd. (niemożliwe jest dokonanie rezerwacji np. na 1 godz. i 30 min).

OFERTA DLA WSZYSTKICH GRUP ZORGANIZOWANYCH:

  • OPIEKUN GRUPY 15 OSOBOWEJ - GRATIS


ZASADY DOKONANIA REZERWACJI W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM:

1. Wypełnij formularz rezerwacji (on-line lub PDF).
2. W przypadku korzystania z formularza pdf należy odesłać wypełniony formularz za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@weekendztermami.eu lub termy@termy-mszczonow.eu, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kompleks Basenów Termalnych, ul. Warszawska 52, 96 – 320 Mszczonów lub wyślij fax pod nr 46 857 87 81.  Wraz ze zgłoszeniem prześlij kserokopię Zaświadczenia o numerze REGON oraz Decyzji o nadaniu NIP. Na zgłoszeniu rezerwacji podaj swoje dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail.
3. Po otrzymaniu przez nas Twojego zgłoszenia, skontaktuje się z Tobą pracownik ds. obsługi informacji turystycznej, w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rezerwacji.
4. W wybrany przez Ciebie sposób (pocztą elektroniczną lub tradycyjną) otrzymasz umowę rezerwacji do podpisu.
5. Na podstawie otrzymanej umowy rezerwacji, dokonaj wpłaty, najpóźniej na pięć dni przed dniem przyjazdu grupy.
6. W dniu przyjazdu do Kompleksu zabierz ze sobą podpisaną umowę rezerwacji (jeśli wcześniej nie wysłałeś jej do nas pocztą tradycyjną) oraz dowód wpłaty – bez tych dokumentów grupa nie zostanie wpuszczona na teren obiektu.
7. Masz prawo odwołać rezerwację najpóźniej na pięć dni przed datą przyjazdu grupy. Odwołanie będzie uznane wyłącznie, gdy będzie miało formę pisemną i nastąpi w nieprzekraczalnym terminie. Jeśli dokonałeś już wpłaty, a odwołanie nastąpiło w nieprzekraczalnym terminie, wpłata zostanie zwrócona.
8. Zmiany - wyłącznie zwiększenia - zadeklarowanej na zgłoszeniu rezerwacji liczby osób możesz dokonać wyłącznie w formie pisemnej, najpóźniej na pięć dni przed planowanym dniem przyjazdu.

  • Jeśli chcesz zwiększyć liczbę osób i nie dokonałeś jeszcze wpłaty, koniecznie poinformuj nas o tym oraz dokonaj wpłaty, zgodnie z nową liczbą osób. Pracownik informacji turystycznej poda Ci nową kwotę do zapłaty.
  • Jeśli chcesz zwiększyć liczbę osób, a dokonałeś już wpłaty, poinformuj nas o tym oraz dopłać za dodatkowe osoby gotówką w kasie Kompleksu w dniu przyjazdu grupy.

9. W przypadku zmniejszenia liczby osób w stosunku do liczby zadeklarowanej na zgłoszeniu rezerwacji, nadpłata nie zostanie zwrócona.
10. Fakturę VAT możesz odebrać w kasie Kompleksu.

Dokonaj rezerwacji grupy zorganizowanej on-line

Formularz rezerwacji grupy zorganizowanej 

Zobacz także:

Regulamin rezerwacji dla grup zorganizowanych

Regulamin korzystania z lodowiska