formularz rezerwacji basen


 • Płatnik - pełna nazwa: *  

 • Adres: *  
 • Forma prawna (zaznacz, jeśli dotyczy)

 • Jednostka budżetowa:   

 • Zakład budżetowy:   

 • NIP:   

 • Osoba upoważniona do podpisania umowy: *  

 • Telefon, fax, email: *  

 • Data przyjazdu: *  


 • Godziny wejścia-wyjścia: *  

 • Forma płatności: *  
  Gotówka
  Przelew

 • Bilet normalny / Deklarowana liczba osób:   

 • Bilet Ulgowy / Deklarowana liczba osób:   

 • Niepełnosprawni:   

 • Emeryci/Renciści:   

 • Liczba opiekunów: *  

 • Zapoznałam/em się i akceptuję treść regulaminu dotyczącego rezerwacji.: *  

 • Zobowiązuje się pokryć za wszystkich uczestników grupy opłatę za przekroczony, deklarowany w rezerwacji czas pobytu.: *  

 • Załącz plik (pdf,doc,jpg,png):   
  Dodaj plik

 • Język:   


* - pola obowiązkowe